بهترین نهال گردو بذری اصلاح شده رقم اسراییلی خوشه ایی | ایرانهال

نهال گردوی اسراییلی خوشه ای|خرید نهال گردوی اسراییلی خوشه ای|فروش نهال گردوی اسراییلی خوشه ای|قیمت نهال گردوی اسراییلی 

انواع نهال گردو|ارقام نهال گردو|بهترین نهال گردو|فروش نهال گردو|خرید نهال گردو|نهال گردوی زودبازده|نهال گردوی دیرگل

بهترین نهال گردو بذری اصلاح شده خوشه ای-نهال گردو اسراییلی خوشه ای

 

بهترین ، این کلون نیز از ژنوتیپ های انتخابی منطقه اشغالی است . شکل درخت گسترده، قدرت رویشی بالا، تیپ تشکیل جوانه های بارده 100 درصد جانبی، نسبتا دیررس،  دچار سرمازدگی نمی گردد. تاریخ گرده افشانی گل نر قبل از تاریه پذیرش گل ماده (پروتاندر) تعداد شاتون های نر نسبتا زیاد، زمان رسیدن در شرایط کن اواخرشهریورماه از ارقام پر محصول میزان محصول و عملکرد هکتاری آن زیاد است. متوسط وزن یک میوه با پوست چوبی به 10 گرم می رسد. میزان  حساسیت به سرمای زمستانه متوسط، شکل میوه آن گرد و درشت، رنگ مغز قهوه ای روشن، نسبت مغز بالا و حدود 40 درصد است. سطح پوست چوبی صاف، چسبندگی پوست به مغز ضعیف و مغز به راحتی جدا می شود این کلون برای کشت در مناطق نسبتا معتدل و سرد مناسب است.

  

زمان گلدهی نهال گردو اسراییلی خوشه ای : اواسط اسفند ماه

میزان باردهی درخت گردوی اسراییلی خوشه ای در هکتار : 5تن

زمان برداشت محصول گردوی اسراییلی خوشه ای : اوایل شهریور

شرایط  کاشت گردوی اسراییلی خوشه ای در مناطق : معتدل -نیمه گرمسیری

فواصل کاشت نهال گردوی اسراییلی خوشه ای : در اراضی شیب دار 5×5 مربعی در اراضی مسطح 7×7

شرایط آبیاری گردوی اسراییلی خوشه ای : فروردین/اردیبهشت/خرداد (حداقل 10الی 15 روز یکبار) -تیر/مرداد/شهریور (حداقل هفته ای یکبار)-فصل خزان 2نوبت

زمان کوددهی نهال گردو اسراییلی خوشه ای : اواخر پاییز و اوایل زمستان

زمان سمپاشی درخت گردو اسراییلی خوشه ای : سمپاشی زمستانه-سمپاشی بهاره

 ر گردو اسراییلی خوشه ای -گردو اسراییلی خوشه ای -نهال گردو اسراییلی خوشه ای -نهال1ساله یکساله گردو اساییلی خوشه ای-نهال 2ساله دوساله گردو اسراییلی خوشه ای-نهال 3ساله سه ساله گردو اسراییلی خوشه ای-روش کاشت نهال گردو اسراییلی خوشه ای-خواص گردو اسراییلی خوشه ای-خواص هسته گردو اسراییلی خوشه ای-ارقام گردو اسراییلی خوشه ای-ارقام تجاری گردو اسراییلی خوشه ای-فروش نهال گردو اسراییلی خوشه ای-خرید نهال گردو اسراییلی خوشه ای-انواع نهال گردو اسراییلی خوشه ای-بهترین رقم گردو اسراییلی خوشه ای-فروش بذر گردو اسراییلی خوشه ای-خرید بذر گردو اسراییلی خوشه ای-بهترین نوع نهال گردو اسراییلی خوشه ای-قیمت نهال گردو اسراییلی خوشه ای-پرورش گردو اسراییلی خوشه

کد خرید نهال گردوی اسرائیلی خوشه ای : 3707    

قیمت خرید نهال گردو اسرائیلی خوشه ای ریشه ای :  9000 الی15000تومان  

قیمت فروش نهال گردوی اسرائیلی خوشه ای گلدانی/نایلکس :  20000تومان   

مزرعه تحقیقاتی پژوهشی ایرانهال البرز|بزرگترین تولید کننده نهال گردو بذری اصلاح شده و پیوندی زودبازده در کشور

مشتریان گرامی سپاسگزاریم از حسن انتخاب تمامی عزیزان لطفا جهت آگاهی از قیمت خرید انواع نهال گردو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال گردو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال گردو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرا نهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

ای-تکثیر درخت گردو اسراییلی خوشه ای-نهال گردو پاکوتاه اسراییلی خوشه ای-انواع گردو پا کوتاه اسراییلی خوشه ای-خرید نهال گردو پاکوتاه اسراییلی خوشه ای-فروش نهال گردو پاکوتاه اسراییلی خوشه ای-ارقام گردو پاکوتاه اسراییلی خوشه ای-اسم انواع گردو اسراییلی خوشه ای-انواع گردو اسراییلی خوشه ای-لیست قیمت انواع نهال گردو اسراییلی خوشه ای-فروش نهال اصلاح شده گردو اسراییلی خوشه ای-خرید نهال اصلاح شده گردو اسراییلی خوشه ای-فروش نهال گردو اسراییلی خوشه ای در تهران-فروش نهال گردو اسراییلی خوشه ای در کرج-فروش نهال اصلاح شده گردو اسراییلی خوشه ای در تهران-فروش نهال اصلاح شده گردو اسراییلی خوشه ای در کرج-ارقام نهال گردو اسراییلی خوشه ای -فروش نهال گردو اسراییلی خوشه ای از مرکز تحقیقات کرج-میزان محصول درخت گردو اسراییلی خوشه ای -بهترین نوع گردو اسراییلی خوشه ای -درخت گردو اسراییلی خوشه ای -فروش نهال سایز بزرگ گردو اسراییلی خوشه ای-فروش نهال بن دار گردو اسراییلی خوشه ای-فروش درخت گردو اسراییلی خوشه ای-خرید نهال سایز بزرگ گردو اسراییلی خوشه ای-خرید نهال بن دار گردو اسراییلی خوشه ای-خرید درخت گردو اسراییلی خوشه ای-نهالستان گردو اسراییلی خوشه ای-مرکز فروش نهال گردو اسراییلی خوشه ای-پرورش نهال گردو اسراییلی خوشه ای-فاصله کاشت درخت گردو اسراییلی خوشه ای-زمان هرس درخت گردو اسراییلی خوشه ای-پرورش درخت گردو اسراییلی خوشه ای در گلدان-نیاز آبی درخت گردو اسراییلی خوشه ای-نگهداری درخت گردو اسراییلی خوشه ای در گلدان-نیاز آبی درخت گردو اسراییلی خوشه ای-قلمه زدن درخت گردو اسراییلی خوشه ای-انواع گردو اسراییلی خوشه ای در ایران-نحوه نگهداری درخت گردو اسراییلی خوشه ای-کاشت هسته گردو اسراییلی خوشه ای-درخت گردو اسراییلی خوشه ای--قیمت گردو اسراییلی خوشه ای-قیمت نهال گردو اسراییلی خوشه ای-گردو اسراییلی خوشه ای و لاغری-نهال گردو اسراییلی خوشه ای شناسنامه دار-تکثیر درخت گردو اسراییلی خوشه ای-فصل برداشت گردو اسراییلی خوشه ای-نحوه کاشت درخت گردواسراییلی خوشه ای-روش کاشت درخت گردو اسراییلی خوشه ای-درخت گردو اسراییلی خوشه ای-آموزش پیوند زدن درخت گردو اسراییلی خوشه ای- هرس درخت گردو اسراییلی خوشه ای-سمپاشی درخت گردو اسراییلی خوشه ای-بیماریهای درخت گردو اسراییلی خوشه ای-نگهداری درخت گردو اسراییلی خوشه ای-تقویت درخت گردو اسراییلی خوشه ای-عمر درخت گردو اسراییلی خوشه ای-باغ گردو اسراییلی خوشه ای-کاشت گردو اسراییلی خوشه ای در خانه-زمان کاشت نهال گردو اسراییلی خوشه ای-احداث باغ گردو اسراییلی خوشه ای-قیمت گردو اسراییلی خوشه ای-خرید نهال گردو اسراییلی خوشه ای-ارقام نهال گردو اسراییلی خوشه ای-شکوفه درخت گردو اسراییلی خوشه ای-علت ریزش میوه گردو اسراییلی خوشه ای-فاصله کاشت درخت گردو اسراییلی خوشه ای-عکس درخت گردو اسراییلی خوشه ای-میزان باردهی درخت گردو اسراییلی خوشه ای-ارتفاع درخت گردو اسراییلی خوشه ای-میزان باردهی درخت گردو اسراییلی خوشه ای-بهترین زمان کاشت نهال گردو اسراییلی خوشه ای-گردو بدون شاخه اسراییلی خوشه ای-آبیاری درخت گردو اسراییلی خوشه ای-نام انواع گردو اسراییلی خوشه ای-بهترین نهال گردو اسراییلی خوشه ای-گردو اسراییلی -قیمت نهال گردو اسراییلی خوشه ای پیوندی-مشخصات گردو اسراییلی خوشه ای-قیمت نهال گردو اسراییلی خوشه ای-فروش نهال گردو اسراییلی خوشه ای-آبیاری درخت گردو اسراییلی خوشه ای-نام انواع گردو اسراییلی خوشه ای-بهترین نهال گردو اسراییلی خوشه ای-قیمت نهال گردو پیوندی اسراییلی خوشه ای-مشخصات گردو اسراییلی خوشه ای-درخت گردو اسراییلی خوشه ای دیرگل-کاشت دانه گردو اسراییلی خوشه ای-کاشت درخت گردو اسراییلی خوشه ای-انواع درخت گردو اسراییلی خوشه ای-قیمت نهال گردو اصلاح شده اسراییلی خوشه ای-گردو اسراییلی خوشه ای میوه کدام فصل است-قیمت مغز گردو خشک اسراییلی خوشه ای-انواع نهال گردو اسراییلی خوشه ای در ایران-نهال گردو اسراییلی خوشه ای دیم-فروش نهال گردو اسراییلی خوشه ای دیم-خرید نهال گردو اسراییلی خوشه ای دیم-انواع نهال گردو اسراییلی خوشه ای دیم-روش تکثیر درخت گردو اسراییلی خوشه ای-انواع درخت گردو اسراییلی خوشه ای-آفات درخت گردو اسراییلی خوشه ای-نام میوه درخت گردو اسراییلی خوشه ای-درخت گردو اسراییلی خوشه ای در جدول-میوه درخت گردو اسراییلی خوشه ای در جدول-تولید گردو اسراییلی  خوشه ای در ایران-کاشت داشت برداشت گردو اسراییلی خوشه ای-قیمت میوه گردو اسراییلی خوشه ای-خرید و فروش میوه گردو اسراییلی خوشه ای-نحوه خوردن گردو اسراییلی خوشه ای-خرید و فروش گردو اسراییلی خوشه ای-فروش میوه گردو اسراییلی خوشه ای-خرید اینترنتی گردو اسراییلی خوشه ای-قیمت نهال گردو اسراییلی خوشه ای پیوندی-زمان کاشت نهال گردو اسراییلی خوشه ای-مشخصات گردو اسراییلی خوشه ای-میزان باردهی درخت گردو اسراییلی خوشه ای-تولید انواع نهال گردوی اسراییلی خوشه ای-پیوند نهال گردو اسراییلی خوشه ای-نهال فروشی گردو اسراییلی خوشه ای-بهترین نژاد گردو اسراییلی خوشه ای-پیوند نهال گردو اسراییلی خوشه ای برای اولین بار در ایران